grip op succes

Middelmatige prestaties en misverstanden?

Succes komt niet vanzelf. Wanneer u met een groep mensen samenwerkt, zijn er twee zaken die automatisch gebeuren: middelmatige prestaties en misverstanden!. Grip op succes leert u en uw medewerkers zelf gedrag, houding en wezenlijke doelen te sturen in de richting van uw collectieve ambitie. Zo ontstaan hoog presterende organisaties. De procesbegeleiding bestaat zowel uit mindset & methode ontwikkeling: *toekomstverkenning *herpositionering *succesvolle businessmodellen *klant- en marktstrategieën *innovatiesprints *procesoptimalisatie *sturingsprincipes *cultuurontwikkeling *kunst van leiderschap *businesscoaching.

Collectieve verantwoordelijkheid

‘10% procent van uw succes wordt bepaald door toevallige omstandigheden, 90% wordt beïnvloed door hoe u met die omstandigheden omgaat!’.  Met dit inzicht creëren we binnen uw organisatie een collectieve verantwoordelijkheid voor de collectieve ambitie. Een cultuur waarin het continue zoeken naar verbetering en vernieuwing vanzelfsprekend is. Grip op succes handelt vanuit de volgende drie principes:

1) Hoe je denkt, is hoe je handelt! (= mindset),  2) Als je de juiste dingen doet, krijg je de juiste resultaten! (= methode), 3) In de spanning tussen wens en werkelijkheid, liggen de grootste doorbraken naar succes! (= integratie).  Met deze invalshoeken creëert Grip op succes duurzame resultaten in en tussen organisaties.

Oude waarheden

Om een structurele verandering in een organisatie te realiseren, focussen we op het loslaten van ‘oude waarheden’ die niet meer werken. Daarvoor in plaats ontstaan nieuwe leidende principes, stevig verankerd in de structuur en cultuur van de onderneming.

 

Huwelijk menskunde & bedrijfskunde

Grip op succes ontwikkelde een aanpak voor integrale organisatieontwikkeling onder de naam Grip op succes. Dit platform focust op het duurzaam verankeren van de belangrijkste leidende principes van organisaties op het gebied van Klant & Markt, Processen & Systemen, Personeel, Cultuur & Leiderschap en Resultaat & Financiën. Grip op succes bestaat uit het planmatig doorvertalen van visie en strategie naar doelen, prestatienormen en grondhoudingen. Op alle niveaus in de organisatie.

Hoe doen we dat?

Onze ambitie is om ons maximaal te verbinden met de ambities van uw organisatie. Wij doen dit met met high impact interventies in het spanningsveld tussen menskunde en bedrijfskunde; op het snijvlak tussen mooie plannen en daadwerkelijke realisatie. We nemen geen management over. Wij katalyseren het management in bewustzijn, focus en actie, gericht op de realisatie van de gewenste toekomstvisie van uw organisatie.

Met Grip op succes wordt succes voorspelbaar in plaats van toevallig.

Grip op succes dicht het gat tussen woorden en daden.