Succes ligt altijd buiten onze comfortzone

In de spanning, zit de ontspanning!

“Iedere verandering ligt buiten het zicht van onze huidige mogelijkheden.” Het is interessant hoe vaak we voor gewenste doorbraak-momenten staan (persoonlijk en zakelijk ) en deze niet weten te verzilveren. Soms omdat we ons er niet bewust van zijn…, soms omdat we niet weten hoe te handelen…

Het blijft mij in onze Strategie- en cultuurverandering & Businesscoaching praktijk fascineren hoe vaak we als mens onze zekerheid gebruiken als welgemeend excuus om niet te hoeven veranderen – vernieuwen. Het lijkt wel of we liever spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben, dan van de dingen die we wel gedaan hebben!

Foto_Onverantwoord_verantwoordelijkEen hockey-coach zei kortgeleden: Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus! We staan vaak 1 seconde, 1 gesprek, 1 actie af van de doorbraak in relaties en in de business en kunnen of durven toch niet door te stappen. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat we leven in een samenleving die niet houdt van spanning, negatieve stemmingen, pijn en teleurstelling. We houden het liever (schijn)positief! We gaan ‘negativiteit’ en spanning liever uit de weg, door het te ontkennen, te maskeren of te bagateliseren, in plaats van het verschil tussen onze wens en werkelijkheid te zien als een kans op (gezamenlijke) groei, een kans op doorbraken.

We zouden (samen) veel meer en sneller kunnen groeien en betere resultaten kunnen bereiken, als we onze loutering echt zouden willen aangaan, in plaats van weg te lopen voor het tijdelijke vervelende gevoel. Wat nu als er juist in de spanning van leven en werk, lessen, kwaliteiten en mogelijkheden besloten liggen, die je alleen maar kunt oogsten als je in de spanning gaat staan?!

Hoe meer we in de staat zijn de waanzin van sommige van onze oude denk- en handelingspatronen onder ogen te komen, des te meer nieuwe brillen: volstrekt nieuwe invalshoeken en nieuwe mogelijkheden we ontdekken. Je zult zien dat je dan minder afhankelijk wordt van de verandering van anderen en van die van de omstandigheden. Dat jouw handelingsvrijheid en handelingsruimte aanmerkelijk wordt vergroot.

“Circa 10% van wat ons overkomt, heeft te maken met de feitelijke omstandigheden, 90% van de resultaten in ons leven en werk worden bepaald door onze reactie of houding (mentale wendbaarheid) ten opzichte van onze omstandigheden!”

Zullen we deze overvloed – aan invloed – maar met beide handen aannemen? Iemand met een visie wordt tenslotte nooit gehinderd door de omstandigheden!

Ontwikkel jouw visie, ga ervoor staan en deel hem met ons! Dan gaan we ‘m samen waarmaken!

Download dit artikel:

artikel AEGTE MKB Deventer Succes ligt buiten je comfortzone versie met logo MKB Deventer


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie