De midlife, doen wie je bent!

De midlife, doen wie je bent!

De kans op authentiek leiderschap

Flitsende sportwagens, nieuwe relaties en opvallend hippe kleding zijn de cliché’s die meteen in je gedachten springen bij de midlife. We denken vaak aan de uitspattingen. Er is echter ook een andere invalshoek die de midlife juist maakt tot een serieuze kans om een groeisprong voorwaarts te maken. Als authentiek en uitgebalanceerd mens; als leider en/of ondernemer die zijn loutering doorgeeft aan anderen om hen te laten groeien en bloeien. Midlife, als het moment om tussentijds de balans op te maken. Of: ‘wie je bent’ ook zichtbaar is geworden in ‘wat je doet’ en ‘hoe je het doet’?

In mijn praktijk als organisatieontwikkelaar & businesscoach begeleid ik leidinggevenden, directeuren en ondernemers op dit cruciale kruispunt in hun leven en werk. De gevolgen van de midlife op het leiderschapsgedrag kunnen enorm, positief en/of negatief zijn. Kans: het ego wordt getemperd, het omgevingsbewustzijn neemt toe; gerijpt leiderschap ontstaat. Maar…, (zakelijke) ontsporingen zijn door het (tijdelijk) gebrek aan sensitiviteit, motivatie en ongerichte verandering, ook zeker aan de orde. Met een goede gids als extern geweten, kunnen leiders en hun organisaties bij zo’n keerpunt veel ellende en teleurstelling voorkomen. Juist in deze fase ligt volwassen leiderschap en ondernemerschap het meest voorhanden. ‘Ik vind het fantastisch dat ik bij deze ‘middenpositie van het leven’, vanuit mijn eigen loutering juist mag bijdragen aan een gezonde groeisprong!’

Verandering moet!

Veel mannen in een midlife hebben een grote (ongegrensde) zucht naar verandering. Ze worden hun eigen sterfelijkheid gewaar. Velen willen er uithalen wat erin zit of willen juist rustiger en bewuster leven. Het besef dat het leven eindig is en dat je nog niet al je doelen en idealen hebt bereikt, ver- sterkt vaak het gevoel van onbehagen. Aan overtuigingen en meningen waar ze voorheen waarde aan hechtten, gaan ze nu twijfelen. Ze gaan soms gebukt onder verplichtingen en verantwoordelijkheden, zowel thuis als op het werk. Ze willen daaraan ‘ontsnappen’ door nieuwe vormen van tijdsbesteding. Vaak zit echter de uitdaging niet in eerste instantie in de vorm, maar in hun eigen grondhouding. In de vraag: hoe ze in de volgende fase van hun leven willen staan. Ego gedreven en/of betekenis gedreven?

Naast de kant van de ‘gevaarlijke bokkesprongen’, zit ook een perspectiefvolle kant. Als je ontdekt waar het jou werkelijk omgaat, hoef je je minder dwangmatig te manifesteren en kun je geleidelijk in vrijheid werken aan je toekomstvisie. Kun je van automatisch hard rennen, naar meer zelf regie over je opvattingen en keuzes, neutraal van je omgeving. Kun je naast presteren ook tijd nemen om te leren en te reflecteren. Kun je de relatieve maakbaarheid der dingen ontdekken en realistisch haalbare doelen stellen voor jezelf en anderen. Besef je dat de financiële waardering steeds vaker eigenlijk gaat over de wil om echte meerwaarde te hebben. Merk je dat in de smaak vallen steeds meer gaat over geloof in jezelf. Dat oppervlakkige contacten kunnen verworden tot diepgaande (zakelijke) relaties, als jij kiest voor de verdieping.

Zodat ‘wie je bent’ zichtbaar mag worden in ‘wat je doet’ en ‘hoe je het doet’?

Hartelijke groet,

Harold Viscaal
Organisatieontwikkelaar & businesscoach

Download dit artikel:
Column De midlife, doen wie je bent DEF PDF


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie