wie zijn wij

Voor ‘WIE’?

Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Kijk naar de praktijkvoorbeelden bij ‘blog & columns’.

Het ‘WAAROM’ van Grip op succes:

Bij succes denken we al heel snel aan carrière, status en invloed. Dikwijls richt het ervaren van succes zich eenzijdig op een enkele rol, vaak die van ‘functionaris in het werk’. De rol van broer, zus, partner, vriend(in), buurman, vrijwilliger, vader, moeder etc. schiet er dan bij in. Het werk wordt dan onze hoofdmoot en het ware leven schiet aan ons voorbij. De onevenredige aandacht voor een enkele rol, geeft onbalans en een smalle en korte succeservaring. Dit gaat ten koste van mensen, organisaties en de samenleving als geheel.

Succesvol zijn als leider – ondernemer zegt nog niets over de duurzame balans tussen mens zijn en functionaris zijn. Over de integratie in aandacht en tijd voor alle rollen die je gewoonweg hebt. Grip op succes wil bijdragen aan een gezonde balans tussen eigen belang en collectief belang. Aan een breder bewustzijn en bredere definitie van succes. Als ieder mens en iedere organisatie zijn ware bedoeling in balans met zijn omgeving kan uitleven dan kunnen we met z’n allen de wereld een beetje mooier kleuren!

Het ‘HOE’ van Grip op succes:

Wij geloven dat het maximaal openstellen van kennis, netwerk en uitdagingen, een ongekende waardeverdubbelaar is. Grip op succes biedt een interactief kennis- en ontwikkelplatform voor het waarmaken van synergie en succes voor iedereen. Wij bieden een etalage van boeiende persoonlijke, organisatie & samenlevingsvraagstukken. Een plein met uitdagingen die ons allemaal aangaan en waaraan burgers, studenten, klanten en collega professionals online en in de praktijk kunnen bijdragen. Zo leren we van elkaar! Dankzij vernieuwende gelegenheidsformaties met een eigentijdse aanpak. Het verrijkt de oplossingen voor opdrachtgevers. Zo komen we samen van cosmetische veranderingen, naar duurzame nieuwetijds oplossingen!

Het ‘WAT’ van Grip op succes:

Businesscoaching – Organisatieontwikkeling – Ontwikkeling samenleving

Grip op succes werkt aan ontwikkelopgaven van en tussen mensen, functionarissen, burgers en organisaties. Met ontwikkelmodules, procesbegeleiding en inspiratie vanuit het succes-kennisplatform worden succes en economie nieuwe stijl gesmeed. Gebruikmakend van de unieke gaven en ambities van mensen en organisaties, versterkt Grip op succes ‘wendbaarheid, richting en actie’. Zo kunnen we permanent relevant blijven voor onze omgeving. Persoonlijk geluk, economisch rendement en maatschappelijke winst worden zo bereikbaar in dagelijkse welvaart, welzijn en wijsheid. Zo komen we samen van ‘focus op eigen belang naar gezamenlijk succes!’.