onze klanten

Referenties

Gemeente_Deventer
“Grip op succes is in staat het werken van een branche direct voor te stellen. Dat heeft mij bij onze allereerste contacten gefrappeerd en geeft onmiddellijk een klik met Grip op succes als gesprekspartner. Voorts is haar aanpak er niet een van psychologiseren maar van concrete toekomstresultaten door je klant laten aangeven en die samen met hem zien te behalen. Daarin verg je focus en actie van je klant en haalt zo het beste in hem naar boven. Dat maakt Grip op succes een spiegelende begeleider voor topmanagement en heeft ons als directie van de gemeente Deventer enorm geholpen om te weten wat we willen, waarin we dan nog tekortschieten en hoe we dat kunnen verbeteren.”. - Ardwin Lantain Gemeentesecretaris Gemeente Deventer
PwC
“Als business developer bij PwC heb ik de workshop 'Grip op Succes' bijgewoond. Deze workshop heeft een impact achtergelaten die voor mij blijvend is. Inzicht in je mindset, sta je achter je keuzes, ga je er echt voor, etc. Grip op succes heeft tijdens haar interventie bij PwC de mensen scherp gezet. De toegevoegde waarde van Grip op succes zie ik in drie pijlers: zeer analytisch, vemogen om overstijgende visie te ontwikkelen en het verbinden van mensen.”. - Annietha Tighelaar PwC, Business Developer
“Ten opzichte van traditionele organisatie ontwikkelaars hecht Grip op succes meer waarde aan succesvolle verandering dan aan het pleasen van de relatie. Kenmerkend is dan ook de stijl en vasthoudendheid om de slag te maken naar daadwerkelijke duurzame verandering.” - Marcel Kampes Programmadirecteur Harmonisatie, Electrabel
“De aanpak die Grip op succes hanteert zou ik willen typeren als non-conventioneel en niet gebaseerd op ʻtips en trucsʼ, maar gebaseerd op een aantal principes die de organisatie en de mensen die daarin acteren wendbaar maakt waardoor het de huidige en toekomstige verandering aan kan. Deze ervaring gaf ons zoveel vertrouwen dat we Grip op succes ook vragen de uitvoering van het transitieproces te begeleiden”. - Menso Oosting Directeur Vastgoedproductie, WoonFriesland
“Wanneer je als ondernemer meer wilt bereiken cq uit je bedrijf wil halen, dan is Grip op succes een goede investering! Zij weet doelstellingen te vertalen naar strategie, met uiteraard ook oog voor de realisatie ervan”. - Gerdien Dekker Goorman Directeur GdG
“Het directie- en managementteam waar ik deel van uitmaak heeft bij Grip op succes een succesvol ontwikkeltraject gevolgd. We hebben geleerd om onze ʻoude plaatjesʼ af te zetten. De bestaande, ingesleten en soms weinig succesvolle patronen te doorbreken. Samen hebben we ontdekt hoe we beter samenwerken en betere resultaten boeken”. - Jan Winters Business Unit Manager Infrastructure Solutions, ICT-partners
“Wij zijn ervan overtuigd dat Grip op succes een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een echte verandering in onze bedrijfsvoering. Dit in plaats van een cosmetische verandering in de vorm van een organisatiewijziging, waarbij de onderliggende uitdagingen uit de weg gegaan worden! Grip op succes heeft oog voor de verborgen processen die duurzame verandering in de weg staan!" - Cor de Best Algemeen directeur, Van Lente Systeemintegratie
“Grip op succes weet de spanning tussen onze plannen en onze daden feilloos te benoemen en met ons te transformeren naar succesvolle doorbraken. Grip op succes houdt ons scherp op onze collectieve ambitie, geeft vanuit grote betrokkenheid feedback en coacht ons in het aangaan van de spanning om daardoor patronen te doorbreken. Met de juiste intentie schuwt hij het niet de confrontatie aan te gaan, wat wakker maakt en leidt tot beweging en resultaat. “Door het ontwikkelingsproces met Grip op succes zijn we samen meer gericht op het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten en het benutten van kansen in de markt”. - Ietje de Jong Hoofd Kwaliteit & Beleid / Programma-manager, Zorggroep Raalte
“De eerste ontmoeting was meteen inspirerend door de verrassende inhoud van je reacties en met name de indringende aard van de vragen die je stelt. Tijdens het MT zag ik dat dit opnieuw gebeurde bij alle teamleden. Het effect was verbluffend. Ook in de dagelijkse praktijk daarna leek er sprake van een ware ommekeer”. - Thijs Haalstra Directeur Ortis B.V. (onderdeel Solis Zorggroep)
Het_Groenbedrijf
“Grip op succes heeft het vermogen om, in het organisatieontwikkeltraject binnen Het Groenbedrijf, deze ontwikkeling door de medewerkers zelf vorm te geven. Hierdoor is de organisatieontwikkeling geen "papieren" standaard (kunstje) maar een die vanuit de attitude van de medewerkers ontstaat. Wij, Het Groenbedrijf, zijn zich door zijn inbreng (nog) sterker/nadrukkelijker bewust geworden van haar rol/betekenis in de (Deventer) samenleving. Onze visie is vanuit deze begeleide transitie veel sterker dan voorheen gebaseerd op economisch, sociaal, maatschappelijk en ecologisch rendement. Grip op succes draagt bij aan ons maatschappelijk bewustzijn en onze werkgelegenheid en dat van Deventer bedrijven en instellingen. Dit uit zich in het bijdragen aan het toekomstbestendig maken van ons en andere Deventer organisaties.”. - Jan Jette Donker Algemeen Directeur Het Groenbedrijf