Jezelf en je bedrijf opnieuw uitvinden

‘Harder werken, een slechte oplossing als de business structureel stagneert!’

Uw businessmodel is over zijn houdbaarheidsdatum heen

Ik durf te beweren dat op dit moment geen enkel bedrijf eraan ontkomt om zijn huidige businessmodel eens tegen het licht te houden. 65% nadert de houdbaarheid van zijn huidige aanpak of is deze al lang voorbij! En als de business stagneert, dan gaan we vaak harder werken en of meer van hetzelfde doen. Of apathisch toekijken hoe het ons uit de handen glipt!! Interessant…, hoe we met het herhalen van gewoontes, ons in de nesten werken! Terwijl het veel slimmer zou zijn je op de verborgen waarde van je product of op de nieuwe behoeftes van je klant te richten. Hieronder volgt een marsroute om ‘jezelf en je bedrijf opnieuw uit te vinden’.

Dagelijkse heidagen

Wat we vroeger in een aantal heidagen per jaar aanscherpten in de visie en strategie, moeten we nu tot een dagelijkse routine maken, omdat we anders de snelle omslagen in de markt missen. Maar hoe breng je deze scherpte, snelheid en noodzakelijke wendbaarheid met je bedrijf in de praktijk? Hoe voorkom je dat je razendsnel weer in (niet werkende) routines komt? Ik reik u graag de eerste handvatten aan.

Wetten naar succes

Er bestaan wel degelijk wetten naar succes, die als u ze consequent doorvertaald binnen uw bedrijf, voor u gaan werken. Ik neem er een tweetal met u door: (1) ondernemen heeft een methodische kant, waarbij je scherp voor de bril moet krijgen met welk aanbod je het verschil wil maken en hoe je dat aan de man wil brengen. Even zo belangrijk is echter (2) de mindset van u en uw bedrijf; de overtuiging waarmee u en uw mensen de toegevoegde waarde over de bühne brengen. Ik heb het niet over slim verkopen, maar over ‘dat u bent wat u zegt’ te bieden aan uw klanten! Wel eens iemand horen spreken die zelf onvoldoende geloof in zijn aanbod had, terwijl de inhoud wel goed was?

‘De wet van de overtuiging’

Waar bent u echt van overtuigd? ‘Men koopt niet alleen uw aanbod maar ook uw overtuiging over uw aanbod’. Dus als u twijfelt over wat u uw klanten aan toegevoegde waarde te bieden heeft, hoe moeten uw klanten het dan geloven? Soms zitten deze belemmerende overtuigingen in alle hoeken en gaten van het bedrijf. Dit mechanisme bewust worden en een nieuwe gedragen collectieve ambitie bij uw organisatie ‘onder de huid brengen’ helpt u om belangrijke stappen naar voren te maken.

‘De wet van oorzaak en gevolg’

‘Als u de verkeerde dingen onderneemt, dan krijgt u ook de verkeerde resultaten’. Dus als u bereidt bent alle resultaten van uw organisatie als feedback te zien, (in plaats van anderen en de omstandigheden de schuld te geven!!), dan geeft iedere mislukking perfect aan wat er
ontbreekt! We stoppen echter onze energie vaak in de klacht buiten onszelf!! En da’s een gemiste kans!

Een beter resultaat in twee maanden!

Binnen de aanpak Grip op succes® kijken we met de ondernemer welke factoren in zijn bedrijf het grootste verschil maken. Lang niet altijd is het zo dat waar de meeste tijd in gaat zitten, ook het grootste voordeel voor de klant en het bedrijf wordt behaald. Er zijn een aantal variabelen waarmee je kunt spelen. Factoren die bij gerichte bijstelling en aandacht de totale bedrijfsprestaties enorm snel kunnen versterken. Wist u dat als u de prijs, de hoeveelheid en de herhalingsfrequentie met 10% verhoogt (alles is gesteld op 100), uw opbrengsten met 33% stijgen! Ondernemen is eenvoudiger dan u denkt, maar het vraagt om een dosis creativiteit, lef, consequente doorvertaling en focus op de gemaakte keuzes.

Sleutelen aan je bedrijf

Het sleutelen aan een viertal andere variabelen in een gezonde mix kunnen u ook een sprong voorwaarts laten maken. Kijk eens naar je (1) huidige aanbod en zet dat eens op een andere manier in de markt. Wellicht moet u eens kijken of (2) de huidige doelgroep nog wel aansluit op wat u wil bereiken. Je (3) verdien- of afrekenmodel, misschien is het interessant om van verkoop van ‘bezit’ naar verkoop van ‘gebruik’ te gaan. Het (4) voortbrengingsproces anders vormgeven, meer regie-organisatie in plaats van zelf sterk uitvoerend?

Maak ondernemen niet moeilijker dan dat het is. Stel de navigatie van uw bedrijf in op de juiste coördinaten. Houdt consequent koers, maar blijf onderweg wel kijken naar de achtergronden van files en weg omleggingen. En… als u behoefte heeft aan een externe sparring-partner die met u en uw organisatie de koers uitstippelt en gedragen realiseert, dan weet u Grip op succes® aan de Welle te vinden.


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie