Deze verandering is niet(s) voor mij!

Over de gewenning van verzorgd worden

We komen uit een tijdperk waarin werknemers nog onderdak kregen middels huizen van hun werkgever. Waarin de publieke zaak optimaal door (overheids)instanties voor ons werd geregeld. Onze luxe verzorgingsstaat legde ons in de watten. Echter, langzaam maar zeker worden we steeds meer de zelfvoorzienende samenleving van weleer. Burgers, ondernemers en instanties moeten samen tot (lokale) initiatieven komen. Aan onze verwendheid komt een eind! Maar, hoe krijgen we de eigen en collectieve kracht weer op gang?

Gehospitaliseerd volk

We moeten onze individuele handen uit de mouwen steken, voor de stabiliteit van het grotere geheel. Terwijl we decennia lang bezig konden zijn met ons eigen gewin. Hoe krijgen we een volgevreten, passief geworden, gehospitaliseerd volk, weer in beweging? Juist nu we moeten kantelen naar nieuwe waarden: van zelfredzaamheid naar ‘samenredzaamheid’, wordt ons spasme ten aanzien van (collectief) verantwoordelijkheid nemen nog pijnlijker zichtbaar. Hoe worden we weer die ondernemende, onoverwinnelijke (handels)natie?

Jarenlange verwennerij

Het gaat slecht met de bouw. Er moet meer met minder in de zorg. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De overheid snijdt fors in onze collectieve voorzieningen. De reserves in bedrijven zijn geminimaliseerd. Ontwikkelingen waarvan je haast zou denken dat ze niet over ons mensen gaan, maar over een hoger liggend systeem, ergens boven ons. Veel mensen ervaren veranderingen (in organisaties en samenleving) in eerste instantie als een gebeurtenis die ergens op afstand plaatsvindt. Ze stappen zo laat mogelijk in. Foto_Deze_verandering_is_niet(s)_voor_mij!Door jarenlange verwennerij van bovenaf, zijn we zo gewend om net zo lang te wachten op een instructie van hogerhand, dat veranderingen bijna als vanzelf over anderen lijken te gaan. Mijns inziens een reflex ontstaan vanuit decennia overvloed en het oude hiërarchische model, waarin slechts enkelen de eindverantwoordelijkheid voor ons droegen. We moeten weer zelf de regie leren nemen!

Verandering van tijdperk

We zitten in een verandering van tijdperk waarin we dominante waarden als groei en efficiency loslaten en nadrukkelijker gaan voor: bewust leven, beleving, vertrouwen en geluk. We denken meer mondiaal, maar willen bovenal ook (lokaal) waarde toevoegen. Ieder vraagstuk op ons pad, heeft een deel van een transitievraagstuk van de Nederlandse samenleving in zich. Hoe kunnen we de complexiteit van grootschalige kantelingen in paradigma’s (wereldbeelden) het beste tegemoet treden?

Dagelijkse lokale opgaven

Het voortbrengingsproces van maatschappij en bedrijfsleven is niet langer een proces van enkele hoog verantwoordelijken. We hechten steeds minder aan hiërarchie en meer aan deelname naar vermogen van iedereen. Vraagstukken zijn te complex geworden, om slechts door enkelen ontrafeld te worden. We gaan van topdown naar bottom up! We kunnen onze collectieve passiviteit doorbreken, door samen te kijken naar hele concrete dagelijkse (lokale) opgaven. Uitdagingen, die we zelf met elkaar slimmer, socialer en met een breder draagvlak kunnen inregelen. Naarmate we meer collectieve opgaven helder met elkaar in beeld krijgen, worden we wakker voor onze individuele verantwoordelijkheid. Dan wordt de hospitalisatie doorbroken en de collectieve kracht gemobiliseerd! Op weg naar een samen gecreëerde energieke samenleving! Download dit artikel: Column MKB Deventer Magazine Deze verandering is niet(s) voor mij! DEF


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie