Praktijkvoorbeeld gemeente

Van het functioneel sturen van afdelingen, naar sturing op de belangrijkste zaken’.

Vanwege druk op de financiële middelen, de aanstaande drie decentralisaties en de kritische wordende burger & ondernemer heeft Grip op succes de directie begeleid in ‘zaakgericht werken’. Met de directie hebben we bezien hoe de belangrijkste processen, programma’s en projecten professioneler door alle leidinggevende lagen in de organisatie gemonitord en aangestuurd kunnen worden. De sturing van de eigen afdeling is voorbij, de (concern)directie stuurt samen met teammanagers op de belangrijkste ontwikkelopgaves.

Met behulp van casuïstiek uit de praktijk van alledag hebben we samen een raamwerk van leidende principes vastgesteld voor onderlinge samenwerking, teambuilding, procesverloop, politiek-ambtelijke werkwijze en vernieuwend opdrachtgeverschap. Door inbreng van feedback van eigen klanten hebben we discussies op gang gebracht voor verbeterde samenwerking met ketenpartners buiten de gemeente.

Grip op succes heeft geadviseerd over de gemeentelijke ‘organisatie van de toekomst’, waarbij ketenpartners in het sociale domein en de openbare ruimte steeds meer autonomie krijgen en de ambtelijke organisatie zich ontwikkelt naar een (kleinere) netwerkorganisatie.


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie