Lekker snel de bordjes verhangen!

Duurzame of cosmetische verandering, vertragen of versnellen?

Als we eenmaal toe zijn aan het doorpakken op een aantal probleemvelden in de organisatie,  dan valt het me op hoe vaak we het liefst zo snel mogelijk de chroomverf pakken, zonder de ondergrond zorgvuldig te ontroesten…

Liever glans!

Liever zo snel mogelijk weer glans! Vooral niet te lang stilstaan bij de oorzaak en het voorkomen van de corrosie! Een likje verf en niemand ziet meer hoe ’t was! alleen ’t herhalend terugkomen van dezelfde problemen, soms in een andere vorm, herinneren ons aan een verwaarloosd dieperliggend patroon.

Foto_Onverantwoord_verantwoordelijkUiterlijke verandering

Vaak worden de bordjes verhangen, worden er technische, uiterlijke veranderingen doorgevoerd, zonder echt stil te staan bij de achter- en ondergronden van de situatie. Liever snel ‘fixen’ zodat we kunnen zeggen dat het is opgelost. Oplossen is het toverwoord! Echter meer tijd namen voor een grondige bespiegeling zou veel terugkerend gedoe kunnen voorkomen en bruikbare lessen kunnen opleveren!

Goede sier

Waarom hebben we te maken met dit veelvoorkomende menselijk fenomeen? Antwoord: we maken als mensen liever goede sier en laten onze onmacht en tekortkomingen liefst zo kort mogelijk in beeld komen! Begrijpelijk, maar…, als we niet werkelijk in onze imperfectie willen zakken, onze aannames en routines willen stilzetten, kunnen we dan de volgende keer echt met ‘nieuwe ogen’ zien, met ‘nieuwe oren’ luisteren en duurzaam veranderen en realiseren? Het is niet voor niets dat Einstein al zei dat ‘je problemen niet op kunt lossen op het niveau waarop deze zijn ontstaan…’.

Een reset nodig

Oplossingen zoeken we vaak op een praktisch overzichtelijk niveau, in een directe relatie tot de situatie. Veranderingen moeten vaak blijkbaar na lange tijd dralen ogenblikkelijk doorgevoerd worden. Het ontbreekt aan de rust om indirecte oorzaken te verkennen. Het (dis)functioneren van een organisatie vraagt heel vaak niet alleen een ingreep op de harde, zichtbare structuur. Een reset van de mindset van individuen en / of de groep en de wijze van functioneren, is tevens noodzakelijk, anders verandert er duurzaam niets!

Maskeren

Problemen fundamenteel oplossen, ‘duurzame realisatie’, doe je door uiterlijke verandering te combineren met innerlijke verandering. Uiterlijke veranderingen in organisaties maskeren vaak de interne innerlijke weerstand tegen wat werkelijk nodig is. Gevolg: mooie veranderingsgezinde woorden, daadkrachtige ingrepen, maar een handhaving van de oude status quo!

Oude motieven

Nieuwe dienstverlening, een nieuw organisatieontwerp met oude motieven, gaat echt niet werken! Maar hoe werkt die werkelijke duurzame verandering dan? In het vertragen van de dagelijkse hectiek ligt vaak de sleutel voor ongekende oplossingen en nieuwe visies.

Stilzetten vooronderstellingen

Het ‘stilzetten’ van vanzelfsprekende vooronderstellingen, deze niet langer automatisch als uitgangspunt namen. Hierdoor ontstaat ruime voor nieuwe routes en kan werkelijk ingespeeld worden op belangrijke omgevingsontwikkelingen. Wat er echt toe doet kan ‘binnenkomen’ en wordt niet langer voorbij gerend.

Bevries de waan

Bevries de waan van de dag, neem tijd voor het observeren van de huidige situatie en de eigen rol daarbinnen. Maak een zorgvuldige foto van de huidige realiteit. Deze foto geeft perfect aan welke volgende stappen genomen kunnen worden. Als we maar echt willen kijken naar wat die foto ons vertelt!

Download dit artikel:

Column MKB Deventer Magazine Lekker snel de bordjes verhangen! DEF PDF


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie