Alles wat je aandacht geeft, groeit!

‘Psychologiseren leidt tot gebrek aan klantfocus’

De onbekendheid met dit principe maakt dat veel van ons succes nogal toevallig verloopt. Bewust handelen volgens dit principe, zou ondernamen veel eenvoudiger en het zakelijk succes veel voorspelbaarder maken!

Als organisatieontwikkellaar & businesscoach mag ik in veel ambitieuze organisaties ontwikkelingsprocessen versnellen. Het valt me indringend op, hoe weinig organisaties heel bewust hun business op dit principe organiseren en sturen. Er heerst een groot misverstand, namelijk: dat als we onze aandacht richten op de problemen in organisatie, deze probleemsituaties dan worden opgelost. Niets is minder waar, alles wat je aandacht geeft, groeit, dus als je richt op de problemen …, groeien de …

Recent was ik bij de directie van een ICT bedrijf. Ik begeleid hen in het transitieproces van: klassieke ICT detacheerder naar solution supplier. “Onze business-unitmanagers moeten veel meer verantwoordelijkheden, innovatie en ondernemerschap gaan ontwikkelen.”, vertelde een van de directeuren mij. “Wij moeten onze onderlinge samenwerking in het MT en onze persoonlijke verschillen eens grondig onder de loep nemen!” Mijn vraag aan hem was: neemt daarmee je gewenste business toe…, of levert deze analyserende (vertragende) bezigheid je eerder meer excuses en gebrek aan daadwerkelijke actie op?!

Het is interessant hoe de wereld van adviseurs, trainers en coaches, maar ook van ondernemers en leidinggevenden zelf, is doorgeschoten in het psychologiseren van organisaties. Hierdoor is de focus op het werkelijke verbindende element, de ‘collectieve ambitie’; de gezamenlijke businessstrategie , bijbehorende doelen en acties, sterk aan het afnemen. De organisatie richt zich dan niet meer op zaken waarmee ze werkelijk haar geld verdient.

Het is daardoor ook niet zo verwonderlijk, dat het rendement van investeringen in persoonlijke en organisatieontwikkeling zo laag is. Om het nog maar niet te hebben over de echte ongewenste effecten: ’toenemende aandacht voor de onderlinge verhoudingen is afnemende focus op de klant en markt!!’.

Ik hoor vaak “Wij zijn geen team… Wij moeten een team worden.” De veronderstelling is dan, dat het aandacht geven aan de ontwikkeling van het team, meer rendement, plezier en business gaat opleveren. Dure teambuildingsdagen worden opgetuigd, er worst uitgebreid stil gestaan bij de uiteenlopende temperamenten van mensen en de dynamiek in de groep. Natuurlijk, dat geeft informatie over de persoonlijke- en teamdynamiek, maar inzichten verworden al heel snel tot excuses, als het ons toevallig zo uitkomt! Zo doen wij dat toch, mensen?!

Geef oplossingen en kansen in je business maximale aandacht, richt je op datgene wat nodig is om succesvol in business te zijn, laat de gezamenlijke zakelijke uitdagingen de ongebreidelde psychologie maar richting geven. En, als het resultaat van die samenwerking zakelijk succes oplevert, dan zijn we toch als vanzelf een fijn hecht team!? En, als u daar zelf niet voldoende uitkomt … Er zijn professionals die van deze balans tussen psychologie en de bedrijfskunde hun specialiteit hebben gemaakt! Succes!

Download dit artikel:

Column MKB Deventer magazine Alles wat je aandacht geeft groeit


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie