blog & columns

‘Harder werken, een slechte oplossing als de business structureel stagneert!’ Uw businessmodel is over zijn houdbaarheidsdatum heen Ik durf te beweren dat op dit moment geen enkel bedrijf eraan ontkomt om zijn huidige businessmodel eens tegen het licht te houden. 65% nadert de houdbaarheid van zijn huidige aanpak of is deze al lang voorbij! En […]

Lees meer...

Duurzame vernieuwing, met de oude bedrijfscultuur…? Innovatie en organisatieoptimalisatie verlopen te vaak via een technisch rationele route, van vernieuwing van producten, diensten, verandering van achterliggende primaire processen en aanpassingen van organisatiestructuur. Deze gewoonte om ‘de hardware van de organisatie’ als primair vernieuwingsdoel te zien, leidt tot blindheid voor de echt doorslaggevende factor. Namelijk, de ook […]

Lees meer...

In de spanning, zit de ontspanning! “Iedere verandering ligt buiten het zicht van onze huidige mogelijkheden.” Het is interessant hoe vaak we voor gewenste doorbraak-momenten staan (persoonlijk en zakelijk ) en deze niet weten te verzilveren. Soms omdat we ons er niet bewust van zijn…, soms omdat we niet weten hoe te handelen… Het blijft […]

Lees meer...

Woorden en gedachten, die onze daden bepalen Iedereen kent ze wel, de klein denkers versus de groot denkers. De mensen die denken in tekorten en zij die denken in overvloed. Zij die geloven in feiten, zij die geloven in ervaren. Zij die denken dat alles beïnvloedbaar is, zij die zeggen dat leven en werk niet […]

Lees meer...