Vooruitgang tanken!

Veel bedrijven houden vast aan een strategie die in het verleden al eens succesvol bleek. Zelfs wanneer deze aanpak eigenlijk al over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Ondernemer en transitiekundige Harold Viscaal ondersteunt met zijn bedrijf Grip op succes om hier letterlijk verandering in te brengen.

Het ondernemen zit Viscaal al van jongs af aan in het bloed. Reeds als twaalfjarige had hij zijn eigen kleine onderneming en waste hij de auto’s van bekende ondernemeViscaalrs in Deventer. Viscaal: “Op jonge leeftijd had ik al belangstelling voor het ondernemersvak en wilde ik de geheimen en principes kennen om succesvol te zijn. Werken voor een pensioen leek mij een beklemmende gedachte, een soort gelegitimeerde vorm van slavernij. Ik was dan ook al vroeg bezig met het vraagstuk hoe ik van mijn hobby mijn werk zou kunnen maken. Da’s meer dan gelukt! Uiteindelijk is dat ook een deel van de kern van mijn huidige werk geworden. Want ook nu hou ik me bezig met de vraag hoe mensen in organisaties vanuit hun echte motieven en idealen hun dromen en individuele en collectieve (organisatie)ambities kunnen waarmaken. Op die manier wil ik niet alleen zelf leven, maar ik wil deze kennis en praktijkervaring ook doorgeven aan andere ondernemers.”

 

Aanpak

Het resultaat van dit streven is AEGTE Organisatieontwikkeling, het succesvolle transitiebedrijf van Viscaal. Volgens hem staat het woord ‘AEGTE’ in het Deens voor authenticiteit en realiteit. “Wanneer je schakelt op de realiteit, kun je de feiten onder ogen komen, doen wie je bent, waar je als leider en organisatie voor gaat en voor staat! Zo kun je op souplesse je doelen en idealen waarmaken. Dat is mijn veronderstelling. Om dit te bewerkstelligen hanteert AEGTE een aanpak genaamd ‘Grip op succes’, die een drietal fundamentele principes behelst. Ten eerste werken we bij AEGTE aan de mindset, want ‘Hoe je denkt is hoe je handelt!’. Wat je als ondernemer voor mogelijk verklaart, bepaalt ook je mogelijkheden. De tweede pijler van onze aanpak is de methodische kant. ‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ en ‘Als je de juiste dingen doet, zal dit onvermijdelijk tot de juiste resultaten leiden!’. Wanneer je de focus legt op zaken die er écht toe doen, kun je het veranderingsproces echt sturen. AEGTE richt zich dus op het optimale huwelijk tussen menskunde en bedrijfskunde. Want als de grondhouding van mensen in de organisatie niet switcht, dan verandert er eigenlijk duurzaam niets. Dan is het alleen de bordjes verhangen; een cosmetische verandering! Stel dat een organisatie klantgerichter wil worden en een mooi CRM-systeem aanschaft, maar de relatiebeheerder blijft nog steeds als gemeenteambtenaar van de oude stempel functioneren. Dan zijn de vorm en techniek wel veranderd, maar de grondhouding van de medewerkers niet. Een bedrijf moet dus verder kijken dan een business- en verdienmodel. Men moet óók analyseren hoe de grondhouding van mensen dusdanig veranderd kan worden, dat hun daden in lijn zijn met de mooie beleidsplannen. De combinatie van bovenstaande drie principes is wat de aanpak van AEGTE uniek maakt.

 

“Onze succesformules en winnende strategieën zijn uiteindelijk vaak onze grootste valkuil om toekomstgericht te blijven!”

 

Houdbaarheid

Hoewel mensen vaak terughoudend tegenover verandering staan, signaleert Viscaal wel een toegenomen besef bij bedrijven. “Al een jaar of 8 geleden gebruikte ik de woorden transformatie en transitie. Destijds moest ik die begrippen nog toelichten, maar inmiddels zijn bedrijven zich mede door de impact van online media gaan beseffen dat wendbaar blijven cruciaal is. Ondernemers realiseren zich inmiddels dat ze met de tijd mee moeten gaan en aangesloten moeten blijven op de werkelijke vraag vanuit de markt. Ik noem dat ‘permanent vraaggedreven!’ Maar wanneer een bedrijf veel succes heeft gehad met een bepaalde aanpak, ligt de verleiding op de loer om te lang vast te houden aan die winnende strategie. Terwijl deze dan eigenlijk al lang over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Het dilemma van verandering is dat we doorgaan met een bepaalde strategie zolang deze succesvol is. Succes creëert verslaving! Door dat succes worden we vervolgens enigszins zelfgenoegzaam, misschien zelfs lui. We blijven in onze comfortzone totdat het concept niet meer werkt. Maar dan is het vaak al te laat! Onze succesformules en winnende strategieën zijn uiteindelijk vaak onze grootste valkuil om toekomstgericht te blijven!”

Klantgedreven

En juist daarom zouden ondernemers hun ‘eigen gelijk’ eerder los moeten laten en de veranderende vraag van de klant centraal moeten stellen, gelooft de transitiekundige. “Bij veel keuzes laten we ons leiden door persoonlijke stokpaardjes, terwijl er eigenlijk maar één leidend principe zou moeten zijn: de klant liegt nooit. Vanuit de markt wordt dagelijks gecommuniceerd waar de behoeften liggen. Het is daarom niet verstandig, zelfs oliedom, om op dit vlak eigenwijs te zijn. Je kunt het weliswaar niet eens zijn met de mening van een klant, maar het is wel waar jouw brood en kans op toegevoegde waarde zitten. Het is opmerkelijk hoe mensen hun ‘eigen gelijk’ boven ‘gezamenlijk succes’ stellen. Dat kan een organisatie miljoenen kosten. De doelstelling van AEGTE is dan ook om een organisatie aan de vraagkant te organiseren en het eigenwijs naar binnen duwen van het eigen aanbod zoveel mogelijk los te laten. Op die manier kan een orderneming permanent vraaggedreven blijven.”

Motivatie

Maar een businessconcept kan nog zo vraaggedreven zijn, wanneer het motief en talent van een ondernemer er niet mee stroken, zal duurzaam succes uitblijven, waarschuwt Viscaal. “Ik geloof dat veel businessconcepten in theorie kansrijk zijn. Maar uiteindelijk zijn er slechts enkele initiatieven die de werkelijke aandacht van een ondernemer krijgen. Gewoon, omdat hij bij die concepten van binnenuit gemotiveerd is om het waar te maken. Zonder intrinsieke motivatie en talent geen succes. Want dan wordt het hard werken, dan moet je het succes gaan afdwingen. Maar wanneer ergens je interesse en talent liggen, dan gaat het feitelijk vanzelf. Er zijn veel opportunistische ondernemers die zich bezighouden met een verscheidenheid aan activiteiten. Vaak blijkt dan toch dat veel van deze activiteiten geen onverdeeld succes worden. Alles wat je aandacht geeft groeit, het krijgt geen aandacht dus… De kern van de veranderingsaanpak Grip op succes (www.gripopsucces.nl) van AEGTE is daarom om de plannen van een organisatie in lijn te brengen met de talenten en motieven van mensen die er werkzaam zijn. Want dan weet je dat hun aandacht er van nature op gericht blijft. Dan wordt verandering geen cosmetische verbetering maar een diepgaande duurzame transformatie, met businesskansen die vanuit authenticiteit, zelfvertrouwen en focus in ruime mate ontstaan. Kijk maar om je heen. Je feitelijke resultaten in privé en werk, vertellen je perfect hoe effectief jij met jouw organisatie je ambities verwezenlijkt!”


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie