Praktijkvoorbeeld bedrijf in de financiële consultancy

Van pionieren en ondernemerschap, naar gedragen professionele organisatie’.

De oprichters, tevens aandeelhouders en directeuren, hebben een stormachtige groei van 200 medewerkers in 10 jaar meegemaakt. Grip op succes heeft deze directie en het regio-management begeleid in het ontwikkelen van een collectieve ambitie, waarmee de organisatie minder vanuit de waan van de dag is gaan opereren. De evaluatie van het functioneren van de directie en het regio-management heeft een andere rolverdeling opgeleverd, waarmee de sturing en de inhoudelijke ontwikkeling van het bedrijf kon worden geprofessionaliseerd.

In de vorm van een transitiekompas is de veranderopgave scherp gesteld en breder belegd bij managers. Hierdoor kan de directie haar ondernemerschap behouden en tegelijkertijd kan zij bijdragen aan het coachen van managers bij hun aandeel in de professionalisering van de organisatie op de langere termijn.


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie