Praktijkvoorbeeld in de ouderenzorg

Van traditioneel bejaardenhuis, naar ouderenzorg dienstverlener’.

Grip op succes heeft een grote transformatie begeleid van een organisatie in de ouderenzorg, zowel intramuraal als extramuraal. Samen hebben we de intern georiënteerde en weinig concrete visie, strategie en cultuur omgebogen naar een expliciete roadmap met klant- en marktbewustzijn als basis.

Een stevige cultuuromslag is in gang gezet: een ontwikkeling van ‘ik doe mijn best’, naar ‘wat moet ik doen om de gewenste resultaten waar te maken’ (resultaatgericht werken). Van constateren waarom het niet kan, naar datgene doen waardoor kansen worden benut (oplossingsgericht werken)! Van werken vanuit een budget, naar werken vanuit een potentieel haalbaar eindresultaat. Van handhaven en behouden (beheersen) van wat je hebt, naar realiseren van beoogde ambities (ontwikkelen).

Als procesbegeleider en aanjager van het visie, strategie- en cultuurontwikkelingstraject hebben we een transformationele visie op organisatieverandering ingebracht met een aantal leidende principes:

– Het behouden, verbeteren en vernieuwen met de gewenste toekomst als anker in het hier en nu;

– Het verschil tussen wens en werkelijkheid is de basis voor iedere reflectie / actie;

– Bij het dagelijkse proces van wonen, zorg en welzijn nemen we het overtreffen van de huidige en toekomstige klant als uitgangspunt;

– Proces- en productinnovatie zien wij als kans om de transformatie concreet tastbaar en zichtbaar te maken.

Gedurende het gehele transitieproces is er succesvol gewerkt aan het ontwikkelen van goede inhoudelijke plannen en de gewenste mindset voor professionalisering van het interne proces (operational excellence) en het versterken van de externe positie (customer intimacy / product leadership).


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie