De grootste verbouwing zit tussen onze oren!

De grootste verbouwing zit tussen onze oren!

Cultuurverandering, is gedachtebeïnvloeding!

Naast een logisch, zichzelf versterkend businessmodel; een optimale bedrijfskunde, bepaalt cultuur voor een belangrijk deel hoe voorspelbaar het succes van organisaties verloopt. Het is interessant hoe de gemiddelde leidinggevende (en trainer – adviseur!) aan de buitenkant op het gedrag blijft hameren, terwijl de onderliggende overtuigingen, aannames en grondhoudingen, nu juist de aansturing van het dagelijkse denken en doen van medewerkers bepaalt! Deze onhandige aanvliegroute maakt dat het rendement van opleidingsinvesteringen ook zo vreselijk laag is. Daarom veranderen bedrijfsculturen maar mondjesmaat. Belemmerende en bevorderende overtuigingen van medewerkers gaan in de loop van de tijd in alle hoeken en gaten van het bedrijf zitten. Hoe beïnvloed je deze nou in de richting van de toekomstvisie van de organisatie?

In veel organisaties wordt cultuur- en structuurverandering vorm gegeven vanuit de inhoud, waardoor de suggestie ontstaat dat ‘we nu echt in transitie zijn’. Velen in de organisatie weten dat dit al vele keren op dezelfde wijze is gebeurd en geloven er ‘geen hout meer van’ dat het nu anders wordt. Maar ja, cultuur bij de lurven pakken, da’s eng! Dan moet je echt met je klanten en medewerkers in gesprek, dan krijg je echte feedback over wat hen bevalt en helemaal niet aan staat. Daar blijft de gemiddelde bestuurder graag vanaf. Liever een controleerbare cosmetische verandering dan een duurzame ontwikkeling……..? ‘In control’ staat toch goed voor de aandeelhouders en je hebt toch ingegrepen?! Maar hoe duurzaam ontwikkel je dan een organisatie…..? Of zou het hier om een algemeen onvermogen van leiders gaan, om het lastig hanteerbare cultuurthema, werkelijk duurzaam te beïnvloeden?

De behoefte aan controle van leidinggevenden in organisatie is immens. Mensen houden in algemene zin van voorspelbaarheid. Die zekerheid zoeken zij in structuur, inhoud, modellen, protocollen etc. Maar……., medewerkers houden niet van intensieve menshouderij!! Die willen vanuit hun persoonlijke overtuiging bijdragen aan de collectieve ambitie van een onderneming. Niet vanuit een kleine ligbox, maar vanuit een eigen groene weide de dingen doen die bijdragen aan het nut van de zaak en aan het plezier en de groei van iedereen!

Wat nu als cultuurinterventies niet eng zijn, ze juist meer Grip op succes®* opleveren, omdat je aansluiting vindt op de natuurlijke neiging, het persoonlijke geloof en de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Zou u dat als bestuurder graag willen? Ik kan me niet anders voorstellen dat, als Grip op succes® voor een belangrijk deel bestaat uit het ontdekken van logische bedrijfskundige methoden en succesvolle mindsets van medewerkers, je aan deze uiterst effectieve ontwikkelingsweg voorbij zou willen gaan.

*Grip op succes® is een ontwikkelingsweg (menskundig & bedrijfskundig) met en voor ondernemers, directeuren en leidinggevenden die met hun organisatie het verschil willen maken in hun markt en discipline. Door op de gebieden Klant, Proces, Cultuur en Resultaat, nieuwe zienswijzen, grondhoudingen en beproefde methoden succes- vol te implementeren. Door oude waarheden die niet meer werken los te laten en nieuwe leidende principes in de structuur en cultuur stevig te verankeren. Het resultaat is een structuur en cultuur van permanente wendbaarheid, een organisatie waarbij ‘woorden’ en ‘daden’ met elkaar overeenkomen, waardoor resultaten voorspelbaar worden.

Meer focus en actie op de zakelijke doelen die echt het verschil maken, dat wil toch iedereen?! Door het verankeren van – en planmatig sturen op – de leidende principes voor de interne organisatie en als antwoord op de externe klant en markt. Dit vraagt om een professionele ontdekkingstocht, afgestemd op uw situatie. De klanten van Grip op succes® ervaren dat binnen deze aanpak hun vraag en ambitie centraal blijft staan, dat zij regie houden op hun eigen ontwikkelingsproces, dat de complexiteit van klant -, proces -, cultuur – en financiële vraagstukken wordt gereduceerd tot hanteerbare grootheden, die daardoor succesvol beïnvloed kunnen worden. Vraag de klanten van AEGTE naar het effect, hun resultaten zeggen dat het werkt!

Download dit artikel:
Column MKB Deventer Magazine De grootste verbouwing zit tussen onze oren DEF


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie