Leden in de spotlights

Het begeleiden van organisaties bij transities en het 1 op 1 begeleiden van ondernemers, directeuren en leidinggevenden bij het realiseren van hun visie op de toekomst, is het ervaringsterrein van Viscaal en Baauw. Uitgangspunt is voor hen daarbij altijd het creëren van doorbraken in het spanningsveld tussen hun huidige realiteit en hun visie op de toekomst. Viscaal: “Wat we heel vaak zien is dat ondernemers en leiders in organisaties wel weten waar ze naartoe willen, maar bewust of onbewust toch vasthouden aan routines waardoor ze meer van hetzelfde creëren! Want dat is voorspelbaar en op het eerste gezicht dus ‘veilig’. Wij ontdekken met hen wat hun toekomstvisie nodig heeft. Zien alle onzekerheden en de huidige realiteit juist als bouwsteen en als kans voor de volgende stap naar een nieuw niveau van succes.”

Systemen zijn star, mensen niet

Organisatiedoelstellingen worden volgens Viscaal nooit met behulp van systemen alleen gerealiseerd. “Systemen zijn star en verouderen snel. Als leider daarentegen ben je in de basis altijd wendbaar. Niets zo flexibel als een mens. Echter missen we vaak de wendbaarheid, juist als we deze het hardst nodig hebben! Met de toekomstvisie van de cliënt voor ogen richt AEGTE zich op ontwikkeling van permanente wendbaarheid ten opzichte van onvoorspelbare omstandigheden. Onze reactie hierop bepaalt vaak het verschil tussen vastslaan, in beweging zetten en/of realiseren. De realiteit niet ontkennen, maar juist bewust kijken.

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling (businesscoaching) zijn de pijlers waarop AEGTE in Deventer is gebouwd. Partners Harold Viscaal en Arwin Baauw stappen middenin het spanningsveld tussen mensen, processen en strategie . “Veel organisaties die van koers willen veranderen houden zich bezig met richting en inrichting, met visie en strategie, maar weten daarbij onvoldoende de ommezwaai in de houding van mensen te realiseren. Dan verandert de bedrijfskunde (content) wel, maar de cultuur (context) niet en is er van duurzame verandering nauwelijks sprake”. kunt zien als wegwijzer voor de toekomst, dan wordt cultuur echt hanteerbaar en beïnvloedbaar.”

Terug naar Rabobank

Vanuit die sterke focus op strategie- en cultuurrealisatie besloten Viscaal en zijn compagnon enige tijd geleden om de Rabobank te verruilen voor Van Lanschot Bankiers. “Wij hebben de nodige ambities en zochten daarbij een partner die als een soort financiële coach met ons mee kon lopen. Een bank die af en toe de thermometer in je organisatie houdt. Die je proactief adviseert en af en toe wakker schudt als dat nodig is. Wij hadden destijds niet het gevoel dat de Rabobank aan die wens kon voldoen. Van Lanschot ademde dat partnership wel uit. Toen wij de overstap maakten zijn wij daar met alle egards ontvangen. Na enige tijd is daar intern echter het beleid gewijzigd en waren wij van de een op de andere dag geen primaire doelgroep meer. Om het kort te houden: de samenwerking liep uit op een teleurstelling. Wij hebben vervolgens de analyse gemaakt dat wij het meest behoefte hebben aan een degelijke partij die regionaal geörienteerd en makkelijk bereikbaar is. Tja, en dan kom je toch weer uit bij Rabobank Graafschap-Noord.”

Hooggespannen verwachtingen

“We zijn nu weer terug als klant bij Rabobank Graafschap-Noord en ontdekken nu hoe de bank zich vandaag de dag opstelt. Als je zegt dat je naar wat er gebeurt en wat er nodig is voor de volgende stap, is voor velen echter niet zo eenvoudig als het klinkt. Wat wij bij AEGTE doen is mensen niet laten weglopen voor de spanning die dat met zich mee kan brengen, maar hen leren deze juist te gebruiken, te transformeren naar perspectief en groei. Wij laten mensen ervaren wat het verschil is tussen handelen vanuit je psychologie (vaak oude patronen en auto- matismes) en werken vanuit de visie op de toekomst. Wanneer je daar binnen organisaties echt mee aan het werk gaat, dan raak je de cultuur in de kern. Als je de huidige realiteit onder ogen kunt komen en deze er bent voor ondernemers en betrokken bent bij je klanten dan moet je die ook actief volgen, zodat je op de hoogte blijft van z’n stappen.”

Resultaten tellen

AEGTE heeft zich gevestigd in Deventer in een monumentaal pand aan de IJssel. Viscaal: “Ook dat is een onderdeel van onze professionalisering. Wij zijn uitgegroeid tot een herkenbare speler in de markt en daar past een karakteristiek pand uitstekend bij. Ik zeg altijd: aan de resultaten kun je zien wat je werkelijke bedoeling is. Dat geldt ook voor ons.”

Download dit artikel:
676087 leden in de spotlights def versie


Harold Viscaal

Harold Viscaal heeft een eigen veranderfilosofie Grip op succes® (www.gripopsucces.nl) ontwikkelt, waarbij hij organisaties leert hoe zij met fundamenteel veranderende klant- en marktontwikkelingen om kunnen gaan. Hij neemt hen mee in het ‘Omdenken’ (qua mindset), het ‘Omschakelen’ (qua werkmethode) en in de ‘Doorvertaling van de organisatievisie- en strategie’, tot op het laagste niveau in de organisatie. Hij wordt gezien als succesvolle ‘realiteitsverruimer’ en ‘transformeerder’ van instellingen en organisaties die ‘om’ moeten. Hij publiceert zijn ervaringen in diverse columns en werkt aan een kleurrijk boek over de zin en onzin van organisatieverandering en de waanzin en zin van mensen daarbinnen. Harold Viscaal: harold.viscaal@aegte.nl / 06 – 51 41 44 90.

Recente Berichten:

Geef een reactie