crumble

Patty den Ouden

Patty den Ouden heeft in 2013 haar academische opleiding Bedrijfswetenschappen afgerond en is geïntrigeerd door strategisch & persoonlijk leiderschap en maatschappij & organisatie veranderprocessen. Als topsportster (hardlopen) en vanuit haar zojuist beschreven achtergrond enthousiasmeert ze graag anderen om vitaal te leven en te ondernemen. Vitaal denken & doen stimuleren op persoonlijk, organisatie en maatschappij-niveau is waar haar hart sneller van gaat kloppen. Een vitale leef- en onderneemstijl is niet alleen goed voor jouw levensgeluk, energieniveau, mentale- en fysieke gezondheid, doch ook voor de productiviteit en effectiviteit van organisaties, en daarmee het 'succes' van de maatschappij als geheel! Vitaliteit in de breedste zin van het woord heeft namelijk een positieve invloed op o.a. welbevinden van mensen en daarmee sociale cohesie, reductie maatschappelijke (ziekte)kosten en het milieu (o.a. verminderde omvang intensieve bioindustrie). Grip op succes® integreert bedrijfsleven en topsport. Ze laat zien dat topsport-principes een middel bij uitstek zijn om economisch, sociaal, maatschappelijk en ecologisch succes voorspelbaar te maken. Patty deelt deze succes-principes graag aan de hand van praktijkvoorbeelden uit haar topsport en werkzaamheden bij AEGTE Organisatieontwikkeling.

Recente Berichten:

Geef een reactie