Thijs Haalstra

“De eerste ontmoeting was meteen inspirerend door de verrassende inhoud van je reacties en met name de indringende aard van de vragen die je stelt. Tijdens het MT zag ik dat dit opnieuw gebeurde bij alle teamleden. Het effect was verbluffend. Ook in de dagelijkse praktijk daarna leek er sprake van een ware ommekeer”.

– Thijs Haalstra
Directeur Ortis B.V. (onderdeel Solis Zorggroep)

Het_Groenbedrijf

“Grip op succes heeft het vermogen om, in het organisatieontwikkeltraject binnen Het Groenbedrijf, deze ontwikkeling door de medewerkers zelf vorm te geven. Hierdoor is de organisatieontwikkeling geen “papieren” standaard (kunstje) maar een die vanuit de attitude van de medewerkers ontstaat. Wij, Het Groenbedrijf, zijn zich door zijn inbreng (nog) sterker/nadrukkelijker bewust geworden van haar rol/betekenis in de (Deventer) samenleving. Onze visie is vanuit deze begeleide transitie veel sterker dan voorheen gebaseerd op economisch, sociaal, maatschappelijk en ecologisch rendement.
Grip op succes draagt bij aan ons maatschappelijk bewustzijn en onze werkgelegenheid en dat van Deventer bedrijven en instellingen. Dit uit zich in het bijdragen aan het toekomstbestendig maken van ons en andere Deventer organisaties.”.


– Jan Jette Donker
Algemeen Directeur Het Groenbedrijf


Recente Berichten:

Comments are closed.