Ardwin Lantain

Gemeente_Deventer

“Grip op succes is in staat het werken van een branche direct voor te stellen. Dat heeft mij bij onze allereerste contacten gefrappeerd en geeft onmiddellijk een klik met Grip op succes als gesprekspartner. Voorts is haar aanpak er niet een van psychologiseren maar van concrete toekomstresultaten door je klant laten aangeven en die samen met hem zien te behalen. Daarin verg je focus en actie van je klant en haalt zo het beste in hem naar boven.
Dat maakt Grip op succes een spiegelende begeleider voor topmanagement en heeft ons als directie van de gemeente Deventer enorm geholpen om te weten wat we willen, waarin we dan nog tekortschieten en hoe we dat kunnen verbeteren.”.


– Ardwin Lantain
Gemeentesecretaris Gemeente Deventer

PwC

“Als business developer bij PwC heb ik de workshop ‘Grip op Succes’ bijgewoond. Deze workshop heeft een impact achtergelaten die voor mij blijvend is. Inzicht in je mindset, sta je achter je keuzes, ga je er echt voor, etc. Grip op succes heeft tijdens haar interventie bij PwC de mensen scherp gezet.
De toegevoegde waarde van Grip op succes zie ik in drie pijlers: zeer analytisch, vemogen om overstijgende visie te ontwikkelen en het verbinden van mensen.”.


– Annietha Tighelaar
PwC, Business Developer


Patty den Ouden

Patty den Ouden heeft in 2013 haar academische opleiding Bedrijfswetenschappen afgerond en is geïntrigeerd door strategisch & persoonlijk leiderschap en maatschappij & organisatie veranderprocessen. Als topsportster (hardlopen) en vanuit haar zojuist beschreven achtergrond enthousiasmeert ze graag anderen om vitaal te leven en te ondernemen. Vitaal denken & doen stimuleren op persoonlijk, organisatie en maatschappij-niveau is waar haar hart sneller van gaat kloppen. Een vitale leef- en onderneemstijl is niet alleen goed voor jouw levensgeluk, energieniveau, mentale- en fysieke gezondheid, doch ook voor de productiviteit en effectiviteit van organisaties, en daarmee het 'succes' van de maatschappij als geheel! Vitaliteit in de breedste zin van het woord heeft namelijk een positieve invloed op o.a. welbevinden van mensen en daarmee sociale cohesie, reductie maatschappelijke (ziekte)kosten en het milieu (o.a. verminderde omvang intensieve bioindustrie). Grip op succes® integreert bedrijfsleven en topsport. Ze laat zien dat topsport-principes een middel bij uitstek zijn om economisch, sociaal, maatschappelijk en ecologisch succes voorspelbaar te maken. Patty deelt deze succes-principes graag aan de hand van praktijkvoorbeelden uit haar topsport en werkzaamheden bij AEGTE Organisatieontwikkeling.

Recente Berichten:

Comments are closed.